Y Cyfnod Sylfaen: 3 - 7 oed

Mae'r Cyfnod Sylfaen yn her fawr ac yn gyffrous tu hwnt. Mae'n gofyn i ni edrych o'r newydd ar ddysgu plant ac ar eu chwarae. Mae'n rhaid i ni edrych ar ein rôl ni fel oedolion yn wahanol gan symud o'r hen gysyniad o 'addysgu' ac 'athrawon' i syniadau newydd yn ymwneud â hyrwyddo, galluogi ac arsylwi.

Mae'r Ysgol Plentyndod Cynnar wedi bod yn rhan o'r Cyfnod Sylfaen ers blynyddoedd. Roedd Siân Wyn Siencyn, Pennaeth yr Ysgol, yn aelod o Grwp Blynyddoedd Cynnar Gweinidog Addysg Llywodraeth y Cynulliad fu'n datblygu'r syniad ac, fel Ysgol, rydyn ni wedi bod yn weithgar iawn mewn hyfforddi.

Cyrsiau byr (1 neu 2 diwrnod), er enghraifft:

  • Deall chwarae a chynllunio ar gyfer chwarae
  • Arsylwi a chofnodi dysgu trwy chwarae
  • Chwarae allan (rhaid wrth welis - sibwts!)
  • Cymraeg a dwyieithrwydd yn y Cyfnod Sylfaen
  • Creadigrwydd yn yr awyr agored (eto, welis - sibwts yn angenrheidiol)
  • Sgiliau meddwl: y plentyn ifanc yn feddyliwr creadigol
  • Sgwrsio, gwrando, deall: hybu cyfathrebu yn y blynyddoedd cynnar

Rydym yn cynnig y cyrsiau byr ar y campws neu gallwn ddod atoch chi.

I drafod eich anghenion hyfforddi yn ymwneud â'r Cyfnod Sylfaen, cysylltwch â a.gealy@ydrindoddewisant.ac.uk

Cafwyd caniatad rhieni ar gyfer y delweddau o blant â ddefnyddir ar y wefan yma.