Y profiad rhyngwladol...

Mae Ysgol Plentyndod Cynnar, staff a rhaglenni, wedi eu dylanwadu'n fawr gan arfer dda o bob rhan o'r byd. Rhyngom ni, fel staff, rydyn ni wedi astudio yn Reggio Emilia yn yr Eidal, gydag Ysgolion y Goedwig yn Nenmarc a Sweden, a'r ddarpariaeth ysbrydoledig yn Aotearoa-Seland Newydd.

Rydym yn croesawu myfyrwyr o bedwar ban byd ac yn annog ein myfyrwyr cartref i ymweld â gwledydd eraill. Mae gennym ni cysylltiadau agos gyda Sweden ac mae'r rhain wedi arwain at gyfle i fyfyrwyr o Ysgol Plentyndod Cynnar i ymweld â darpariaeth blynyddoedd cynnar yn y wlad honno.

Mae'r Brifysgol hefyd yn cynnig lleoliadau sy'n galluogi myfyrwyr i ariannu astudiaethau a gwaith tramor. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi gweithio am gyfnodau byrion yn yr Unol Daleithiau, Denmarc a hyd yn oed mor bell ag Awstralia.

Cafwyd caniatad rhieni ar gyfer y delweddau o blant â ddefnyddir ar y wefan yma.