Dwyieithrwydd a’r iaith Gymraeg

Mae gan yr Ysgol Plentyndod Cynnar bolisi cadarn o annog myfyrwyr dwyieithog i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg. Cynigir y modylau ar y BA ABC yn Gymraeg a bydd staff yn rhoi pob cefnogaeth i chi yn y Gymraeg. Mae'r Brifysgol yn cynnig cyrsiau gloywi iaith ac mae bwrsariaethau penodol ar gael i fyfyrwyr sy'n astudio ac yn cyflwyno gwaith yn Gymraeg.

Fel Ysgol, ryn ni'n awyddus iawn i sicrhau eich bod yn falch o'ch Cymraeg ac am weld eich gallu yn y Gymraeg fel sgil pwysig a gwerthfawr. Cofiwch, mae eich dwyieithrwydd yn rhywbeth bydd cyflogwyr yn gwerthfawrogi hefyd ac mae Datblygiad yr Iaith Gymraeg yn faes dysgu yn Y Cyfnod Sylfaen 3 - 7 oed.

Cafwyd caniatad rhieni ar gyfer y delweddau o blant â ddefnyddir ar y wefan yma.