Gweld pob eitem o'r newyddion...

Tiwtor o Lambed yn ennill Gwobr NIACE

20.05.2010

Llongyfarchiadau i Luci Attala a lwyddodd yn ddiweddar i ennill gwobr genedlaethol ac a gafodd gymeradwyaeth uchel am ei gwaith yn diwtor ysbrydoledig gan NIACE Dysgu Cymru, y corff cenedlaethol sy’n hyrwyddo addysg oedolion yng Nghymru.

Luci Attala Cafodd Luci ei chydnabod am ei gwaith yn diwtor academaidd o blith bron i gant o enwebeion eraill yng Nghymru.

Mae Luci yn gweithio ym Mhrifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan a chyda’r Brifysgol Agored, yn dysgu anthropoleg, ysgrifennu academaidd a medrau cyfathrebu, gan gynnwys iaith gorfforol ac ymddygiad. Mae ei dosbarthiadau yn ceisio paratoi myfyrwyr ar gyfer addysg uwch trwy roi medrau iddynt barhau gyda’u haddysg. Ei gwaith yn Llambed ddenodd sylw’r beirniaid yn arbennig oherwydd ei gallu i ysbrydoli, annog ac ymrymuso myfyrwyr i ddysgu mwy ac i symud ymlaen.Gweld pob eitem o'r newyddion...