Gweld pob eitem o'r newyddion...

Lynwen yn cipio’r wobr ar gyfer Theatr Gerddorol

29.06.2010

Peter Karrie, Lynwen Haf Roberts, Vice-Chancellor Dr Medwin Hughes. Lynwen Haf Roberts, sy’n 21 oed  Llangadfan, y Trallwng, aeth â’r wobr gyntaf yn y Gystadleuaeth Theatr Gerddorol a gynhaliwyd yn ystod Gŵyl y Drindod.

Graddiodd Lynwen yn ddiweddar mewn celfyddydau perfformio yng Ngholeg Prifysgol y Drindod Caerfyrddin, ac enillodd y gystadleuaeth hon am ei pherfformiad o Everybody Loves Louis o’r sioe gerdd Sunday in the Park with George, Still Hurting o The Last Five Years ac Astonishing o Little Women.

Cafodd siec am £300 gan ddyfarnwr y gystadleuaeth, un o sêr y West End, Peter Karrie.

Rwy’n falch dros ben o ennill y wobr hon a rhaid i mi gyfaddef ei fod yn gryn sioc.  Mae’n goron ar amser rhyfeddol yn y Drindod gan fy mod i wedi cael cyfle i astudio yn America, i berfformio yn Efrog Newydd, i gael llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ac rwyf wedi bod yn rhan o gynhyrchiad teithiol o’r sioe gerdd Heb Ei Fai gan Eilir Owen Griffith a Ceri Elen.  Rwy’n ddiolchgar dros ben am bob cymorth yr wyf wedi’i gael yn ystod fy nhair blynedd yn y Drindod.”

Amy Whittle, Peter Karrie, Lynwen Haf Roberts, Vice-Chancellor Dr Medwin Hughes and Catrin Siân Harris. Y cystadleuwyr eraill yn y rownd derfynol oedd Amy Whittle o Gaerdydd a enillodd yr ail wobr, Catrin Siân Harris o Bentref Margam a ddaeth yn drydydd ynghyd â David Martyn Jenkins o Lan-gain a’r myfyrwyr o’r Drindod Gwydion Rhys Griffiths o Glunderwen, Lisa Jones o Aberystwyth.

Yn ei ddyfarniad, meddai Peter Karrie, “Perfformiadau cadarn yw hanfod theatr gerddorol – theatr fyw.  Er mwyn cyflawni perfformiad o'r fath mae'n rhaid i chi gredu’r hyn yr ydych yn ri ganu a chyfleu hynny.  Wedyn os oes gallu lleisiol a cherddorol technegol ar ben hynny a dyna i chi seren fawr yn theatr gerddorol y dyfodol.”

Yn fy marn i, mae’r gallu hwnnw o fewn cyrraedd pawb sydd wedi perfformio yn y gystadleuaeth hon.  Os gallan nhw wireddu eu potensial; does dim dwywaith na fydd y West End yn eu croesawu â breichiau agored. Gobeithio’n wir mai felly y bydd hi ac rwy’n edrych ymlaen at weld eu henwau wedi’u goleuo rywbryd yn y dyfodol agos”.

D I W E DD

Llun:

1 Peter Karrie, Lynwen Haf Roberts, Yr Is-Ganghellor Dr Medwin Hughes

2 Amy Whittle, Peter Karrie, Lynwen Haf Roberts, Yr Is-Ganghellor  Dr Medwin Hughes a Catrin Siân Harris.

Nodyn at y Golygydd

Gŵyl flynyddol yw Gŵyl y Drindod ac fe’i cynhelir yng Ngholeg Prifysgol y Drindod a sefydliadau sy’n bartneriaid iddo yn y Gorllewin.

Gwybodaeth Bellach

Eleri Beynon 01267 676790Gweld pob eitem o'r newyddion...