Bwletin Myfyrwyr

Manylion Cyswllt Defnyddiol

Bydd y cysylltiadau a’r wybodaeth am wasanaethau canlynol yn eich helpu i gael mynediad i'r gwasanaethau yr ydych eu hangen. Cofiwch fod rhestr lawn o wasanaethau a chyngor defnyddiol ar gael yn eich Canllaw Goroesi i Fyfyrwyr a dderbyniwyd wrth gofrestru ac mae ar gael ar y Fewnrwyd.

Y Gofrestrfa

Amserau Agor: 9.30am - 12.30pm a 2.00pm - 4.30pm bob dydd

Campws Llambed – Mae’r Ddesg Gymorth yn Adeilad Dewi Sant - 01570 424831 - registrylc@ydds.ac.uk

Campws Caerfyrddin – Mae’r Ddesg Gymorth yn Adeilad Dewi - 01267 676716 - registrycc@ydds.ac.uk

 Swyddfeydd y Cyfadrannau

Y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol
Deon : Mr Roger Maidment
Adeilad Norah Isaac
Mrs Rhian Williams: 01267 676685 r.williams@ydds.ac.uk

Addysg a Hyfforddiant
Deon: Mr Gwilym Dyfri Jones
Yr Hen Goleg
Mrs Christine Rees: 01267 676914 c.rees@ydds.ac.uk

Y Dyniaethau
Deon: Dr Mirjam Plantinga
Adeilad Dewi Sant
Mrs Marlene Tobias: 01570 424708 m.tobias@ydds.ac.uk

Llety

Campws Llambed: Ann Harris 01570 424495 a.harris@ydds.ac.uk - Yr Hen Adeilad

Campws Caerfyrddin : David Doyle 01267 676714 d.doyle@ydds.ac.uk - Canolfan Myddfai

Gwasanaethau Myfyrwyr

(Cymorth ariannol, cymorth dysgu, cefnogaeth i fyfyrwyr anabl, cwnsela, iechyd meddwl gwasanaethau cynghori)

Campws Llambed: 01570 424876 student.support@ydds.ac.uk - The Willows

Campws Caerfyrddin: 01267 676830 rosemarie.james@ydds.ac.uk - Canolfan Myddfai

Gwasanaeth Gyrfaoedd
Campws Caerfyrddin: 01267 676830 n.james@ydds.ac.uk Canolfan Myddfai
Campws Llambed: 01570 424973 Adeilad Texaco j.bellis@ydds.ac.uk

GO Wales (blas ar waith / lleoliadau gwaith)
Campws Caerfyrddin: 01267 676830 gowales@ydds.ac.uk Canolfan Myddfai

Campws Llambed: 01570 424968 gowaleslamp@ydds.ac.uk Adeilad Texaco

Ystadau a Chyfleusterau

Gwasanaethau Eiddo

Mae’r Gwasanaethau Eiddo yn gyfrifol am y gwasanaethau canlynol i fyfyrwyr:

• Atgyweirio a chynnal a chadw

• Gwasanaethau mecanyddol a thrydanol

• Cynnal a chadw tiroedd a chyfleusterau cyfagos

• Rheoli amgylcheddol a systemau

• Iechyd a diogelwch

Oriau Swyddfa - 01570 424789

Tu Allan i Oriau - 01570 422351


Oriau Agor:

Dydd Llun - Dydd Iau 8:00-4:30

Dydd Gwener 8:00-4:00

Mewn achos o argyfwng cysylltwch â Diogelwch ar y ddau gampws.

Cyfleusterau

Glanhau
Campws Llambed: 01570 424826 c.morgan@ydds.ac.uk
Campws Caerfyrddin: 01267 676818 cleaning@ydds.ac.uk

Diogelwch
Campws Llambed : 07976 528354 security@ydds.ac.uk
Campws Caerfyrddin: 07767 842738 porters@ydds.ac.uk

Arlwyo
Campws Llambed: 01570 424944 sian.jenkins@ydds.ac.uk
Campws Caerfyrddin: 01267 676638 halliwell@ydds.ac.uk

Gwasanaethau Gwybodaeth

Desg Wasanaeth TG: 0300 500 5055 (est 5055) itservicedesk@ydds.ac.uk

Mae'r adran Gwasanaethau Gwybodaeth yn falch o gyhoeddi gwelliannau i'r gwasanaeth a ddarperir ganddynt i fyfyrwyr:

  1. E-bost Live@edu ar gyfer pob myfyriwr - 10 GB o storio e-bost, 25 GB o storio rhwydwaith cwmwl a mynediad i Office365 suite. Eich cyfeiriad e-bost fydd eich rhif myfyriwr rhif@student.tsd.ac.uk (ee 9876543@student.tsd.ac.uk). Gallwch gael gafael arno drwy'r www.student.tsd.ac.uk ac mae’r canllawiau ar gael ar-lein

  2.  Canllawiau ar-lein a gwybodaeth - sy'n cynnwys gwybodaeth am wasanaethau TG ar gyfer myfyrwyr presennol: http://www.trinitysaintdavid.ac.uk/en/currentstudents/itservices/
  3. Rhwydwaith Newydd di-wifr CampusNet ar y ddau gampws - manylion am sut i gysylltu ar wefan y Gwasanaethau TG

  4. Ailosod Cyfrineiriau oddi ar y safle - ewch i https://login.tsd.ac.uk a nodwch eich rhif myfyriwr a manylion diogelwch i allu newid eich cyfrinair