Lluniadau Dwyreiniol Charles Gold

Un o'r Ffyddloniaid Benywaidd

goldMae Gold yn cynnwys nifer o astudiaethau o’r hyn mae’n ei ddisgrifio fel eithafiaeth grefyddol.  Dywed “Tyngodd y fenyw hon lw, er mwyn ennill ffafr y Duwiau, i gadw'i braich dde wedi'i chodi, ac i adael i ewinedd y llaw honno dyfu am ddeuddeng mlynedd.  Defnyddia’r cortyn sydd o gwmpas ei gwddf i glymu’i braich ar i fyny yn y nos pan fydd yn gorffwys.  Nid oedd eithafiaeth yn fwy gormodol mewn unrhyw wlad nag yn India, lle mae canran mawr o'r holl frodorion o hyd yn dal ati i lusgo byw bywyd truenus o gardota crefyddol”. (Nesaf)