Lluniadau Dwyreiniol Charles Gold

Dubash

goldMae cyflwr dirywiedig yn thema amlwg yn llyfr Gold.  Yma esbonia fod y dubash yn draddodiadol yn stiwardiaid addysgedig o dras uchel ond eu bod wedi dirywio'n dwyllwyr a fyddai'n glynu wrth "Ewropeaid  goddefgar”. Wedyn mae’n aralleirio’r bondigrybwyll Cadfridog Hector Munro, a gyfeiriodd, wrth ymladd yn erbyn gwrthryfel Albanaidd Siarli Landeg yn 1745, at Ucheldirwyr a wisgai ciltiau fel ‘husseys with whiskers’.  (Yn India dienyddiodd Munro filwyr brodorol gwrthryfelgar trwy’u clymu ar ddiwedd canon a’u saethu’n ddarnau.) (Nesaf)