Lluniadau Dwyreiniol Charles Gold

Caer Vellore

goldDifrodwyd Mysore gan yr ymgyrchoedd a ddaeth i ben gyda marwolaeth Tipu. Cymerodd y buddugwyr hanner y trysorlys brenhinol ac aethpwyd â hanner ei deyrnas yn fforffed.  Cludwyd ei wragedd a’i blant, a channoedd o fenywod o’r teulu brenhinol i Madras, ar arfordir arall India, lle cawsant eu carcharu yng Nghaer Vellore, castell ar arddull Ewropeaidd gyda ffos yn llawn crocodeilod yn ei amgylchynu.  Yn nelwedd Gold o’u carchar gwelir pentrefwyr yn taflu cerrig at grocodeil ceg agored sy’n eu gwarchod. (Nesaf)