Lluniadau Dwyreiniol Charles Gold

Brahminiaid Benywaidd

goldAr hyd y bedwaredd ganrif ar bymtheg defnyddid delweddau megis y rhai a grëwyd gan Gold i gefnogi ffug-ethnolegau a ‘gwyddor hil’ a raddiai bobl a diwylliannau yn ôl eu ‘datblygiad cymharol’.

Mae’r testun sy’n cyd-fynd â’r ddelwedd hon yn dweud wrthym fod y menywod ar Arfordir Coromandel fel arfer “yn fach, â chorff lluniaidd, ac mae gan rai bryd a gwedd mor bleserus a chain, ond am liw eu croen, gellid eu galw'n brydferth”. Cawn wybod bod un o’r ffigurau’n wraig weddw na fyddai’n cyflawni sati, sef llosgi gwragedd gweddw’r castiau uchel, arfer a achosai gymaint o ddychryn i’r Ewropeaid. (Nesaf)