Beibl Llambed

Tobit

Tobitf. 177 Mae dwy lythyren gyntaf ar y dudalen hon, y naill ar gyfer Llyfr Tobit a’r llall ar gyfer y Rhagymadrodd i Lyfr Tobit, gan ddechrau â’r enwau Chromatio et Heliodoro. Yn y llythyren C gyntaf ceir dyn â chwcwll hirbig sy’n dangos ei ben ôl i ddyn sy’n canu’r trymped ac sy’n troi ei ben yn ei ôl a chyfeirio ato.   

 

 

 

 

 

TobitYn y llythyren T gyntaf ar gyfer Llyfr Tobit, mae gwennol ddu yn gorffwys ar glustog Tobias wrth iddo orwedd yn ei wely sydd â llenni o’i gwmpas; mae aderyn arall a oedd yn hedfan ymaith wedi'i ddileu.  Darlun yw hyn o Tobit yn cael ei ddallu â thom gwennol yn ei lygaid, a dyma’r darlun mwyaf cyffredin ar gyfer y llyfr hwn o’r Apocryffa.

Nesaf