Darganfod Y Drindod Dewi Sant

Mae ein Diwrnodau Agored ac ymweld yn gyfle
gwych i ddod i weld y Brifysgol drosoch eich hun.

Maen nhw'n gyfle i ddysgu am fywyd myfyrwyr yn y Drindod Dewi Sant gan y bobl sy'n gwybod orau - y myfyrwyr a’r staff.

Diwrnodau Agored 2013

Caerfyrddin

 • 28 Mehefin
 • 17 Awst (Clirio yn unig)
 • 18 Hydref
 • 19 Hydref

Llambed

 • 22 Mehefin
 • 17 Awst (Clirio yn unig)
 • 14 Medi
 • 26 Hydref

Gallwch gerdded o gwmpas y campws, dysgu mwy am y graddau sydd ar gael ac gofyn cwestiynau am y broses dderbyn, llety a chyfloedd am swyddi.

Mwy o wybodaeth

Am fwy o wybodaeth
cysylltwch ag Emma Evans:

Ffôn 01570 424891

Ebost: e.evans@ydds.ac.uk

 

Diwrnod Ymweld Campws Llambed

Dewch i ymweld â ni ac edrych o gwmpas.

Dyma'r ffordd orau i gael gwybod beth sydd gan y Brifysgol a'r ardal i’w cynnig.

Archebu lle i ymweld a ni...

Cynhelir diwrnod ymweld bob dydd Mercher – cyfle i gael cipolwg ar fywyd yn y Drindod Dewi Sant cyn i chi wneud cais. Byddwn hyd yn oed dalu am eich llety dros nos neu roi £25 tuag at gostau teithio dros 100 milltir o gylchdaith.

Ar ddiwrnod ymweld gallwch:

 • Gwrdd â'r Tiwtoriaid Derbyn ac arbenigwyr pwnc
 • Fynd ar daith campws gan gynnwys y llyfrgell a chyfleusterau chwaraeon
 • Siarad â llysgenhadon myfyrwyr
 • Gweld tu mewn i lety myfyrwyr
 • Sgwrsio gyda chynghorwyr cymorth i fyfyrwyr
 • Cael atebion i'ch cwestiynau!