Gweld pob eitem o'r newyddion...

Dyfarnu Gwobr o Fri i Ddarlithydd i Ymchwilio i Ffilmiau Plant

15.05.2012

Dr Robert Shail

Dyfarnwyd Cymrodoriaeth Ymchwil o fri i Dr Robert Shail o Ysgol y Celfyddydau Creadigol gan Ymddiriedolaeth Leverhulme. Bydd y wobr yn ei alluogi i ymgymryd â phrosiect ymchwil dros gyfnod o ddwy flynedd yn ymchwilio i archifau Sefydliad Ffilm a Theledu Plant (CFF) a gedwir gan y Sefydliad Ffilm Prydeinig.

Crëwyd y CFF yn 1951 ag arian y llywodraeth i ddarparu adloniant ffilm i blant a fyddai’n ‘gwella’u moesau’. Dangoswyd ei ffilmiau mewn perfformiadau matinee ar fore Sadwrn mewn sinemâu Odeon ac ABC lleol ledled y DU, er o’r 1970au ymlaen roeddent yr un mor debygol o gael eu gweld ar deledu ag yn y sinema.

Efallai bod y rheini sydd o oed arbennig yn gallu cofio’r profiad o wylio’r ffilmiau hyn neu gyfresi hir megis The Double Deckers. Bydd gwaith Dr Shail yn cynnwys cofnodi adroddiadau o lygad y ffynnon yn sôn am fynychu’r sioeau matinee hyn, ynghyd â chyfweld aelodau o’r cast a’r criw a welodd eu gyrfaoedd yn datblygu wrth iddynt weithio i’r Sefydliad.

Mae’r Gymrodoriaeth Ymchwil yn un o amryw gynlluniau gwobrau a weithredir gan Ymddiriedolaeth Leverhulme, a sefydlwyd yn 1925, i ddarparu arian ar gyfer prosiectau ymchwil, cymrodoriaethau, ysgoloriaethau ymchwil, bwrsarïau a gwobrau ar draws pob disgyblaeth academaidd, gan gefnogi unigolion talentog i ymgymryd ag ymchwil a hyfforddiant proffesiynol.

Nodyn at y Golygydd

Llun:
Dr Robert Shail o Ysgol y Celfyddydau Creadigol

Gwybodaeth Bellach

Rhagor o wybodaeth am y cynlluniau ewch i’w gwefan, sef
www.leverhulme.ac.uk / www.twitter.com/LeverhulmeTrustGweld pob eitem o'r newyddion...