Benthyciadau Rhyng-lyfrgellol

Os nad yw’r deunydd rydych chi ei angen yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu, gallai staff Caerfyrddin a Llambed wneud cais am fenthyciad rhyng-lyfrgellol (ILL). Mae hyn yn ein galluogi ni i ofyn am y deunydd rydych chi ei angen oddi wrth lyfrgell arall. Cofiwch wirio ein catalog cyn archebu unrhyw ILL.

Ceisiadau am lyfrau

Cais am fenthyciad rhyng-lyfrgellol - llyfrau 

 1. Llwythwch y ffurflen uchod lawr. Cwblhewch bob manylyn angenrheidiol, argraffwch y ffurflen.
 2. Campws Caerfyrddin: Rhaid i ddeiliad cyllideb yr Ysgol gymeradwyo pob archeb cyn ei hanfon i'r Llyfrgell.
  Campws Llambed: Cysylltwch â’r Llyfrgell yn Llambed am wybodaeth.
 3. Byddwn ni’n rhoi gwybod ichi pan fydd y llyfr wedi cyrraedd.
 4. Casglwch y llyfr o Fan Gwybodaeth y Llyfrgell gan nodi’r dyddiad dychwelyd ar y label tu fewn i’r clawr*.
 5. Dychwelwch y llyfr i Fan Gwybodaeth y Llyfrgell ar neu cyn y dyddiad dychwelyd.
 6. Campws Caerfyrddin: Er mwyn adnewyddu ILL bydd angen cymeradwyaeth o’r Gyfadran a’r benthyciwr a gall gymryd hyd at 48 awr i staff sicrhau hyn.
  Campws Llambed: Cysylltwch â’r Llyfrgell yn Llambed am wybodaeth adnewyddu.
 7. Sylwer bod rhai eitemau yn cael eu cyflenwi ar y sail eu bod ar gael dim ond i ymgynghori â nhw yn y Llyfrgell.

 

Ceisiadau am erthyglau mewn cylchgronau

Sylwer er mwyn cydymffurfio â deddf hawlfraint gallwch ofyn am ddim ond un erthygl o bob rhifyn o gylchgrawn.

Cais am fenthyciad rhyng-lyfrgellol - llungopi 

 1. Llwythwch y ffurflen uchod lawr. Cwblhewch bob manylyn angenrheidiol, argraffwch y ffurflen ac arwyddwch y datganiad hawlfraint.
 2. Rhaid i ddeiliad cyllideb yr Ysgol gymeradwyo pob archeb cyn ei hanfon i'r Llyfrgell.
 3. Anfonir copi o’r erthygl atoch yn y cyfeiriad ar eich ffurflen.