RefWorks

I ddefnyddio’r RefWorks, ewch i: http://www.refworks.com/RWAthens

Rhaglen ar-lein ar gyfer rheoli, ysgrifennu a chydweithredu ym maes ymchwil yw RefWorks, a’i nod yw helpu ymchwilwyr i gasglu, rheoli, cadw a rhannu pob math o wybodaeth, yn ogystal â chynhyrchu dyfyniadau a llyfryddiaethau. 
 
I ddefnyddio’r RefWorks, bydd angen i chi gael cyfrif Athens.

Rhaglen Cyn-fyfyrwyr RefWorks

Bellach bydd Cyn-fyfyrwyr y Brifysgol yn gallu defnyddio RefWorks drwy Raglen Cyn-fyfyrwyr RefWorks.   Mae hawl i Gyn-fyfyrwyr gael un cyfrif RefWorks yn rhad ac am ddim gyda lle i storio ffeiliau atodol.
 
Er mwyn cael y Cod Grÿp angenrheidiol i gofrestru fel aelod o’r Rhaglen Cyn-fyfyrwyr, cysylltwch â’r CAD.  Sylwer bydd y CAD yn gwirio gyda Chymdeithas y Cyn-fyfyrwyr fod ymgeiswyr yn gymwys cyn darparu manylion pellach.

TiwtorialauLearn to use RefWorks in 20 minutes (Saesneg yn unig)RefWorks Fundamentals (Saesneg yn unig)


Tiwtorialau eraill